e-book: Mikropoświadczenia

przygotowany przez DoxyChain - dostawcę systemu do zarządzania cyfrowymi poświadczeniami.

  Szanujemy Twoją prywatność.
  Wypisz się w dowolnym momencie.

  Bezpieczeństwo dzięki Blockchain

  Technologia dająca niepodważalność i integralność dyplomów wydawanych przez jednostki edukacyjne.

  Możliwość Integracji z USOS, eTeczka

  Usługa DoxyChain była rozwijana przez kilka lat, Uczelnia może ją wdrożyć bez zaburzania dotychczasowych działań administracyjnych.

  Prosta weryfikacja poświadczeń

  Transparentna i dostępna dla każdego możliwość weryfikacji autentyczności dokumentów przez niezależny weryfikator.